Ejendomsvurdering

Du kan ikke se vurderinger for ejerboliger, der skal vurderes 1. januar 2020, her. Hvis der står oplysninger for 2020, så er det en kopi af oplysninger fra 2019, og altså ikke nye oplysninger. De nye vurderinger for 2020 for de nævnte ejendomme vil blive lagt på vurderingsportalen.dk fra omkring sommeren 2021.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 72 22 16 16.

Søg via kommune og adresse:

Kommunenavn:   Vejnavn: 
Husnr/Bogstav:           Etage/Side: